Koncepcja adaptacji cementowni ,,Grodziec”

Praca przedstawia problematykę adaptacji opuszczonego, zdegradowanego budynku, który ze względu na swoją wartość historyczną i kulturową stanowi ważny składnik dziedzictwa przemysłowego miasta. Projekt ma na celu wprowadzenie do budynku nowej funkcji, która nada nowe życie zdegradowanemu obiektowi i będzie stanowić impuls do dalszego rozwoju tego miasta.