PROJEKTY WNĘTRZ
WIZUALIZACJE 3D
PROJEKTY ELEWACJI
RZUTY 3D

Współpracując ze mną otrzymasz


 • Projekt wnętrz
  – projekt koncepcyjny – wstępna wizja funkcjonalno-przestrzenna wnętrza
  – 3 możliwe rozwiązania funkcjonalne wnętrza z dobranymi materiałami
  – projekt kompleksowy – projekt koncepcyjny rozszerzony o rozwiązania techniczne, przedstawia rozrysowane ściany i rzuty, oświetlenie, projekt mebli, szczegółowe wyposażenie wnętrza, wizualizacje
  – wizualizacje – wizualizacje na zewnątrz budynku i we wnętrzu
 • Elewacje – na podstawie otrzymanego zdjęcia 3 warianty elewacji
 • Rzuty 3D – czytelna wizualizacja obiektu z góry, przedstawienie rozmieszczenia pomieszczeń

Najciekawsze projekty w moim portfolio