Koncepcja edukatorium – kompleks naukowo-badawczy w Żyglinku

Stworzony przy współudziale Agnieszki Dondy.

Projekt powstał w ramach zajęć z Archeologii i teorii konserwatorstwa, został nagrodzony wyróżnieniem honorowym w konkursie – przyznanym za ciekawe rozwiązanie wieży widokowej.

Projekt powstał na bazie dwóch idei. Budynek pawilonu oraz mur mają surowy charakter. Czerwony kamień nawiązuje do tych znajdujących się na terenie zamierzenia. Organiczna forma ścieżek spacerowych łagodzi strukturę ciekawie wyglądającą z poziomu człowieka, jak i z lotu ptaka. 

Konstrukcja pawilonu i wież widokowych jest oparta na palach ze względu na warunki gruntowe, a kładek na konieczność dostępu do wykopalisk.