Zagospodarowanie terenu w Chełmku

Zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych i oświetlenia – wizualizacje opracowane w biurze Draft Engineers sp. z o.o.