Koncepcja zagospodarowania POZNAŃ POLYCENTER

Projekt powstał w ramach zajęć z Rewitalizacji i rewaloryzacji urbanistycznej. Stworzony przy współudziale Agnieszki Dondy. 

Duże miasta, w tym Poznań borykają się z problemem zanieczyszczonego powietrza. Centra miast są gęsto zabudowane, co dodatkowo przyczynia się do efektu wyspy ciepła.

Teren objęty opracowaniem znajduje się w ścisłym centrum. Jest położony przy ulicy Roosevelta – jednej z kluczowych ulic w Poznaniu.

Jest to teren atrakcyjny inwestycyjnie. Równocześnie ma potencjał na stanie się zielonym punktem na mapie miasta.

Kompozycja została oparta na budynkach o rzucie kwadratu, obróconych między sobą. Są w nich atria pozwalające na maksymalne doświetlenie wnętrz obiektów. Segment północny oraz południowy są połączone ze sobą meandrującymi ścieżkami o o organicznej formie. Łagodzą one ortogonalne kubatury, stwarzając kompozycję ciekawie wyglądającą zarówno z poziomu człowieka, jak i z lotu ptaka.

Poznań policenter ma być przestrzenią multifunkcjonalną. Jak sama nazwa mówi – „poli” znaczy wiele. Inwestycja ma skupiać wiele funkcji, ważnych zarówno dla mieszkańców, gości w mieście oraz inwestorów. 

Część północna została przeznaczona na węzeł przesiadkowy. Zaprojektowano trójperonowy dworzec przeznaczony dla kolei regionalnych. Ma on za zadanie odciążyć dworzec Poznań Główny. Obok zaprojektowano obiekt dworca tramwajowego, obsługującego Poznański Szybki Tramwaj. Przed budynkami znajduje się plac z dużą ilością zieleni.

Pod obiektem znajduje się parking podziemny obsługujący dworce. Nad torami nadwieszono budynki oparte na konstrukcji słupowej skupiające funkcje biurowo-handlowe.

Część południowa to kompleks biurowo-mieszkalny. Na parterach budynków znajdują się obiekty gastronomiczne, małe usługi. Kolejne kondygnacje to biura oraz mieszkania. Na górze znajduje się parking obsługujący ten obiekt. 

Projekt został zaprojektowany w duchu architektury zrównoważonej.