Wielofunkcyjne gminne centrum w Ożarowicach

Projekt powstał w ramach zajęć z Projektowania architektonicznego.

Opracowanie zostało stworzone poprzez nawiązanie do kształtowania się istniejącej zabudowy, ale zachowanie współczesnej formy. Założenie projektu ma na celu stworzenie miejsca gromadzenia się ludzi i ich interakcji w środowisku pełnym zieleni. 

W tym celu zaprojektowano organiczny deptak dla pieszych, który ciągnie się od parku i kończy pętlą w centrum rynku, wprowadzając do niej zieleń. Wzdłuż niego z jednej strony zostały ułożone budynki, których gęstość zabudowy się zwiększa wraz z przybliżeniem się do serca kompleksu. Piętrzy się również ich wysokość w stronę kościoła i w ten sposób również dopasowuje się do otoczenia. Budowla jest mocno powycinana, miało to na celu zmniejszyć percepcję skali kompleksu. 

Makieta została zrobiona z wydrukowanych elementów na drukarce 3D.